BZNR Forum Index
Author Message

<  Obuke  ~  obrazac 6.

sonja 011
Posted: Wed Oct 31, 2012 11:21 Reply with quote
Joined: 23 May 2012 Posts: 5
Kako da obavim obuku tj. popunim obrazac 6. koji se mora imati za radnike angazovane od drugog poslodavca, koji obavljaju posao za vas, ako takve poslove nemam u proceni rizika.
A jos veci problem mi je sto im na ugovoru tih angazovanih radnika, pise jedno, a oni u firmi obavljaju nesto sasvim nesto drugo.

Pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Thu Nov 01, 2012 08:54 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 224 Location: Beograd
Poštovana koleginice

kao lice za BZR, kad Vaš poslodavac angažuje radnu snagu od drugog poslodavca za izvršenje radnih zadataka koji nisu u delokruku rada privrednog društva, Vi treba da tražite da Vam dostave za angažovane radnike Obrazac M prijava da je u radnom odnosu, popunjen i overen obrazac 6 a Vi da uradite posebnu obuku za bezbedan rad sa specifiènostima na lokaciji rada i da Vam se radnik potpiše da je upoznat sa preventivnim merama kojih treba da se pridržava. Takoðe neophodno je da se definišu adekvatna LIÈNA ZAŠTITNA SREDSTVA izaduže i koriste.
Za procenu rizika radnih mesta u radnom prostoru malo je nelogièno da imate dokument, imate rizike ali pošto to nerade Vaši zaposleni to nemate u dokumentu pod naslovom PROCENA RIZIKA. Trebalo bi da ste pri snimanju radnih procesa obradili sva radna mesta nezavisno da li æe ih izvršavati stalno zaposleni ili angažovani radnici. Za poslove koji su periodièni REMONTI pre nego što poènete radove uradite procenu a to iovako treba da radite po dva osnova.

POZDRAV
View user's profile Send private message Visit poster's website
sonja 011
Posted: Thu Nov 22, 2012 16:22 Reply with quote
Joined: 23 May 2012 Posts: 5
Hvala Vam Zorane na brzom odgovoru,ali ja imam jos niz nejasnoca.
Sta da radim ako u opisu posla radnika angazovanog od drugog poslodavca /u njihovom obrazcu 6./ nije predvidjen radna visini, a kod nas bi imao tu vrstu opasnosti. Da li sam ja tada zaduzena za obuku za rad na visini/moja firma/ , ko ga upucuje na lekarski pregled/trebalo bi da je obavezan/, ko tom radniku obezbedjuje LZS?
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Sat Nov 24, 2012 09:52 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 224 Location: Beograd
Poštovana koleginice

Najverovatnije da ste angažovali lica koja su zaposlena u privrednom društvu èija je delatnost posredovanje iznajmljivanje radne snage pa nije za oèekivati da oni pripremaju i vode posao. Oni su formalno ispoštovali zakonsku obavezu i imaju obrasce. Preuzimate odgovornost da ispunite uslove za bezbedan rad i dozvolite da poène rad kad izvršite obuku za svakog ko je u vašem radnom prostoru. Obuku možete vršiti sami ali možete da zahtevate da tu obuku uradi privredno društvo kje se bavi tim poslovima i da to ide na teret onih koji su poslali radnike na rad kod vas.
Za lekarske preglede postavite uslov pre dolaska izvršilaca kao i obavezu da imaju LZS i koriste u procesu rada na teret poslodavca.

Sve navedeno je predmet ponude i ugovora izmeðu dva privredna društva i može da je predviðeno i prihvaæeno ili nedefinisano pa da je PROBLEM u realizaciji za nekog u ovom sluèaju za Vas.

Pozdrav
View user's profile Send private message Visit poster's website

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum