BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR BZR, 11. 10. 2013., Beograd, Hotel „Palace“

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Jun 18, 2013 11:22 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
P O Z I V
ZA SEMINAR U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
11.10.2013. godine, Beograd, Hotel „Palace“, Topličin venac 23, od 08:30

Tema
Prava, obaveze i odgovornosti sindikata, predstavnika zaposlenih (odbora) i zaposlenih u sistemu BZR

Savremeni sistem bezbednosti i zdravlja na radu počiva na partnerstvu i saradnji poslodavaca i zaposlenih. Nema zaštite ljudi u procesima rada bez uključivanja zaposlenih i njihovih predstavnika. U našem Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu su razrađena prava i obaveze zaposlenih i predstavljanje zaposlenih u ovoj oblasti.
Ipak, dosadašnja praksa pokazuje da je predstavljanje i učešće zaposlenih jedna od najslabijih karika sistema bezbednosti i zdravlja na radu. Kod najvećeg broja poslodavaca uopšte nisu izabrani predstavnici zaposlenih, a tamo gde su izabrani i formirani odbori najčešće nemaju adekvatnu ulogu i uticaj.
Opšta je ocena da je glavni razlog tome nerazumevanje značaja uključivanja radnika u rešavanje pitanja bezbednosti na radu od strane rukovodilaca i pogrešna shvatanja sopstvene uloge od strane sindikata i izabranih predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu.
Zbog toga, Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. organizuje IV tematski seminar za sindikalne aktiviste, izabrane predstavnike zaposlenih i članove odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Seminar će svakako koristiti i rukovodiocima svih nivoa kod poslodavaca.
Cilj seminara: osposobljavanje predstavnika zaposlenih i članova sindikata za prepoznavanje i efikasno uključivanje u rešavanje problema bezbednosti i zdravlja na radu.
Osnovna pitanja:
• Zahtevi MOR-a i Evropske unije u vezi učešća zaposlenih u sistemu BZR,
• Prava i obaveze zaposlenih prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu,
• Predstavljanje zaposlenih i odbori za bezbednost i zdravlje na radu u nacionalnim propisima,
• Uloga sindikata i u sistemu BZR,
• Osnovni problemi u radu sindikata i izabranih predstavnika zaposlenih u oblasti BZR,
• Savremeni evropski pristup uključivanju zaposlenih u sistem BZR.
Način realizacije: stručni tim i saradnici TEHPRO pripremiće kratka saopštenja po navedenim pitanjima. Nakon toga vodi se rasprava za okruglim stolom.
Kotizacija po učesniku: 9.600,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentacije izlagača u elektronskoj formi, kafe pauzu i koktel na kraju seminara.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od adresa TEHPRO d.o.o. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 2580-911, 2580-795, i 062/808-1706; vesna.papak@tehpro.rs.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum