BZNR Forum Index
Author Message

<  Povrede na radu  ~  Naknadne posledice povrede na radu - konkretan primer

galamic
Posted: Mon Jul 22, 2013 21:45 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Uvažene kolege i prijatelji imam jedno interesantno stručno pitanje, uz napomenu da je događaj stvaran, životan,

Naime u jednoj firmi se desila teška povreda na radu usled pada radnika sa merdevina. Odmah je pozvana hitna pomoć i radnik je premešten u bolnicu. Obaveljno je snimanje karlice i utvrđen je prelom iste. Znači, lekar koji je prvi pregledao povređenog, konstatovao je povrede i uneo u izveštaj o povredi na radu da se radi o teškoj povredi, sa dijagnozom i šifrom povrede..

Sve je regularno i u redovnom postupku prijavljeno nadležnoj inspekciji rada i policiji, napravljena povredna lista, odnosno izrađen izveštaj o povredi na radu uz obavezne izjave povređenog, i svih drugih nadležnih rukovodilaca – neposrednih polovođa i šefova povređenog radnika i organa zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u firmi, koo i očevidaca događaja – svedoka nastale povrede i redovnim putem dostavljeno nadležnoj službi RZZO, koji je potvrdio, odnosno priznao tešku povredu na radu....

Pošto je radnik bio hospitalizovan oko 3 nedelje, pušten je kući na lečenje ali su se posle 10-ak dana na kućnom lečenju i oporavku pojavile zdravstene komplikacije i prebačen je hitno u klinički centar i tamo je ustanovljeno da ima krvarenje usled preloma rebra. Usledila je i operacija na plućima zbog toga.

Problem u predmetnom slučaju se pojavljuje u tome što nigde u izveštaju o povredi na radu nije zabeleženo da je prilikom povrede na radu došlo i do preloma rebra. Čak je i lekar koji je prvi pregledao povređenog napisao u povrednu listu samo prelom karlice.

Ono što se u ovom slučaju postavlja kao pitanje je da li postoji potreba ili obaveza stručne službe u firmi za poslove zaštite, u konkretnom slučaju za bezbednost i zdravlje na radu, da se i na koji način u propisanim izveštajima ili dokumentima poslodavca poveže prelom rebra sa povredom na radu jer o tome u vreme povrede nisu konstativane nikakve činjenice, izveštaj ili zapis lekara koji je prvi pregledao povređenog, već tokom lečenja povređenog u periodu dok se nalazi na kućnom lečenju. Čak je i prilikom prijema u bolnicu sniman samo deo oko karlice jer se radnik nije žalio ni na kakve druge bolove. Da li je već izrađeni i kompletrirani izveštaj o povredi na radu sa stepenom povrede, nadležnim služabama dostavljati bilo kakav dokument, akt od strane poslodavca sa dopunama podataka iz nalaza lkekara koji su tokom lečenja i oporavka povređenog od konstatovane povrede, utvrđeni i izvršani operativnim zahvatima, u postupku lečenja povređenog?

U praksi službe predmetne firme i kolega koji rade na poslovima zaštite, do ovog slučaja nije bilo sličnih povreda pod ovakvim okolnostima, odnosno da se po izvršanom pregledu i određivanju šifre povrede i konstatacije da se radi o teškoj povredi upisnaim u nalaz lekara koji je prvi pregledao povređenog i obavio snimanja, da se u toku perioda lečenja naknadno utvrdilo da je posledica povrede na radu još neka povreda osim prvobitno ustanovljene.

Bilo bi veoma korisno za sve nas koji obavljamo stručne poslove zaštite zdravlja i bezbednosti na radu da se u raspravu o ovom konkretnom primeru uključe svi koji su imali sličan primer i daju svoj doprinos u dolasku do potrebnih činjenica i na propisima zanovanim stavovima i mišljenjima uz potrebna iskustav.

Veoma bi bili zahvalni svima koji se uključe i daju svoj doprinos u razmatranju ove teme i primera iz praksi u vezi sličnih primera.
View user's profile Send private message Send e-mail
Jovanium
Posted: Fri Aug 09, 2013 11:54 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Ovo je veoma zanimljiv slučaj. Pitanje je: Da li je prelom karlice uslovno povezan sa prelomom pluća? Iz priloženog se vidi da se u periodu hospitalizacije nisu pojavile naknadne komplikacije. Takođe, jako je bitno da li je povređeni radnik u periodu kućnog lečenja obavljao neke radnje koje bi mogle dovesti do preloma pluća (nagli pokret tela, podizanje tereta i slično). To znači da se krvarenje iz pluća dogodilo u periodu kućnog lečenja. Pošto lice za BZR ima Izveštaj o povredi na radu sa dijagnozom i šifrom povrede, taj deo je odrađen i kompletiran. Dalji razvoj događaja zavisi od lekara, njihovog stručnog mišljenja a najviše od toga kako će se radnik oporaviti i koliko će biti radno sposoban. Ovo je pitanje vremena a dužnost lica za BZR da prikuplja informacije, dokumenta i da se konstantno konsultuje sa zainteresovanim osobljem (poslodavac, lekar, Služba medicine rada, matična filijala ZO) u vezi predmetnog slučaja. Ne zaboravite, povređenom radniku će uvek dobro doći lepa reč utehe i podrške od njegovih kolega.
View user's profile Send private message Send e-mail
ZJZ
Posted: Wed Aug 28, 2013 14:43 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Imao sam pre nekoliko godina slučaj da je lekar procenio povredu kao LAKA, međutim kasnije su se javile komplikacije (reč je o srednjem prstu šake) i radnik je pokrenuo inicijativu da se u povrednoj listi (kako se tada zvala) izmeni ocena težine. Nakon duže procedure tako je i učinjeno, normalno sve na osnovu validne medicinske dokumentacije.
Lično sam imao povredu rebara, i na snimku nije pronađeno naprsnuće (lekar-rendgenolog je savesno gledao snimak), međutim posle desetak dana osetio sam pod prstima "kalus" i ponovo otišao do lekara-rendgenologa gde mi je dato objašnjejne da se povrede-prelomi rebara (koje sam očigledno imao) vrlo često ne vide na snimku odmah nakon povrede, već se manifestuje kasnije.
Analogno tome smatram da je potpuno moguće da je zaposleni prilikom preloma karlice imao i prelom rebara, ali da prilikom pregleda to nije konstatovano, naravno to treba da potvrdi lekar (pretposravljam da je reč o ortopedu).
Ne vidim koje bi obaveze imalo lice za BIZNR, osim dopune u evidenciji da je povreda višestruka (a ona je svejedno već definisana kao TEŠKA). Savakako je za zaposlenog bitno da se to učini kako bi se dalje bolovanje vodilo kao povreda na radu.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum