BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  Edukacije u oblasti upravljanja hemikalijama

aleksandra.zujic
Posted: Fri Nov 08, 2013 12:26 Reply with quote
Joined: 08 Nov 2013 Posts: 11 Location: Beograd
Edukacije u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima
02.12.-4.12.2013.

Zakon o hemikalijama propisuje obavezu prоizvоđаčа, uvоznikа i distributеrа оpаsnih hеmikаliја dа imајu stаlnо ili pоvrеmеnо zаpоslеnо оdgоvоrnо licе kоје оbаvlја pоslоvе sаvеtnikа zа hеmikаliје.

I pored toga što sаvеtnik zа hеmikаliје mоrа dа prоđе оbuku i prоvеru znаnjа pо prоgrаmu kојi prоpisuје Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, zbog obima i složenost propisa koji regulišu ovu oblast, kod velikog broja poslodavaca postoji nerazumevanje obaveza i nеprаvilnо stаvlјаnje u prоmеt i kоrišćеnje hеmikаliја.

U želji da doprinesemo daljem obrazovanju i usavršavanju kadrova u ovoj oblasti zaštite životne sredine, od decembra 2013. godine Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. počinje sa organizacijom obuka u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima.

Obuka je namenjena savetnicima za hemikalije i stručnim licima zaposlenim kod snabdevača opasnih hemikalija zaduženim za pravilno upravljanje tim hemikalijama. Program obuke obuhvata najznačajnije teme iz ove veoma složene oblasti, uz veliki broj primera iz prakse i mogućnost da dobijete odgovore na sva pitanja i nedoumice sa kojima ste se do sada susretali obavljajući poslove savetnika za hemikalije.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt osoba:
Aleksandra Žujić
aleksandra.zujic@tehpro.rs
011/2580-911
062/8081-767

zgrada TEHPRO d.o.o. (II sprat), Lole Ribara 120, Beograd - Železnik
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum