BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE BZR - UPRAVLJ. POSETIOCIMA, UGOVARAČ. I IZVOĐAČ.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Feb 12, 2015 20:04 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
POZIV ZA IX SAVETOVANJE U OBLASTI BZR

AKTUELNI PROBLEMI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Tema:
Upravljanje posetiocima, ugovaračima i izvođačima


21. 04. 2015. godine, Hotel „PALAS“ , Beograd, Topličin Venac 23

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite „TEHPRO“ d.o.o. organizuje IX savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.
Ove godine, izabrali smo uvek aktuelnu temu: „Upravljanje posetiocima, ugovaračima i izvođačima“. Tema obuhvata dva, na prvi pogled, suprotstavljena normativna zahteva- da svaki poslodavac odgovara za sve u svom radnom prostoru i da svaki poslodavac ima neprenosivu odgovornost za sve svoje zaposlene.
Savetovanje organizujemo uz stručnu podršku i učešće predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu i Inspektorata za rad.
Cilj savetovanja: Napredno osposobljavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu i dostizanje najviših standarda upravljanja posetiocima, ugovaračima i izvođačima radova.
Ciljne grupe: Savetovanje je namenjeno svima koji se neposredno bave problemima bezbednosti i zdravlja na radu, a naročito predstavnicima investitora, poslodavcima, stručnim licima za bezbednost i zdravlje na radu i koordinatorima za izradu projekta i izvođenje radova.
Instrukcije za prijavu radova: Radove iz predviđenog tematskog okvira možete prijaviti i dostaviti na neku od adresa „TEHPRO“ d.o.o. do 01. aprila 2015. godine kao Word dokument, sa obaveznim dostavljanjem sadržaja.
Sadržaj radova treba da obuhvata: ime i prezime autora, naslov, apstrakt, ključne reči, uvod, razradu sa dva nivoa podnaslova i zaključak. Korišćenu literaturu navoditi redosledno kako se pojavljuje u tekstu i to: prezime autora, prvo slovo imena, naslov rada, časopisa ili knjige, broj stranice, naziv izdavača i godinu izdanja. Tabele raditi u Wordu. Dijagrame raditi kao slike. Sve ilustracije u tekstu dostavljati kao originalne fajlove.
Kotizacija po učesniku: Kotizacija sa uračunatim PDV-om iznosi 10.800,00 dinara i uključuje prezentovane radove u elektronskoj formi, kafe-pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.
Prijava za učešće: Prijave možete poslati u slobodnoj formi, na jednu od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt osoba: Vesna Papak, tel. 2580-785 i 062/808-1706, e-mail adresa: vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum