BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE ZOP, 02.12.2015. hotel PALAS, Beograd

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Aug 18, 2015 08:15 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
V CТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Тема: „Визија развоја система ЗОП у Републици Србији и новине у нормативном уређењу, пројектовању, технологији градње, техничкој заштити и опремању ватрогасних јединица“
02.12.2015. године, Београд, Хотел „ПАЛАС“, Топличин Венац 23

Под покровитељством Министарства унутрашњих послова Републике Србије и уз стручну подршку Секторa за ванредне ситуације МУП Републике Србије, Друштво за услуге у области заштите „ТЕХПРО“ д.о.о. организује пето стручно саветовање о актуелним проблемима заштите од пожара.
Циљ саветовања је повезивање стручњака различитих профила и размена искустава представника наставно-научних институција, надлежних државних органа, привреде, осигуравајућих друштава и др. и упознавање и оспособљавање лица која се баве практичним питањима ЗОП са савременим приступима у развоју система ЗОП, пројектовању и изградњи објеката и посебних система ЗОП, новинама у истраживању и производњи грађевинских материјала, техничких система и средстава за дојаву и гашење пожара.
Програмски одбор:
Председник, Предраг Марић, начелник Сектора за ванредне ситуације МУП Републике Србије
Заменик председника: ГШ пук. у пензији, ван. проф, Милутин Јелић, „ТЕХПРО“ д.о.о.
Чланови:
- Ђорђе Бабић, заменик начелника Сектора за ванредне ситуације,
- Иван Зарев, начелник Управе за превентивну заштиту Сектора за ванредне ситуације,
- Горан Николић, начелник Управе за ватрогасно спасилачке јединице,
- Александар Лазаревић, начелник Националног тренинг центра,
- Проф. др.Снежана Живковић, Факултет ЗНР Ниш,
- Проф. др. Драган Млађан, Криминалистичко-полицијска академија Београд,
- Проф. др. Живко Стјеља, ВШ струковних студија - Београдска политехника,
- Мр. Неџад Хаџиефендић, дипл. инж. ел. Електротехнички факултет Београд.
Организација: Друштво за услуге у области заштите „Техпро“ д.о.о. уз стручну подршку Сектора за ванредне ситуације МУП Републике Србије.
Основна идеја: Радови треба да буду окренути савременим гледањима на развој система ЗОП у свим аспектима.
Тематски оквир:
• Визија даљег развоја система заштите од пожара у Републици Србији;
• Новине у нормативном уређењу превентиве у области заштите од пожара и визија даљег нормативно правног уређења система заштите од пожара;
• Визија даљег нормативног уређења ватрогасно спасилачких јединица;
• Правци даљег усклађивања техничких прописа и примене стандарда ЕУ;
• Савремени приступи заштити од пожара у основним пројектима;
• Савремени приступи пројектовању посебних система заштите од пожара;
• Новине у истраживању и производњи грађевинских материјала са аспекта заштите од пожара;
• Превентивна заштита у изградњи објеката (локација, сагласност на техничку документацију, технички пријем…);
• Развој техничких система у области заштите од пожара;
• Новине у приступу изради главног пројеката заштите од пожара;
• Новине у пројектовању и извођењу посебних система заштите од пожара;
• Нови изазови за едукације у области заштите од пожара;
• Савремена средства и опрема за гашење пожара;
• Усаглашавање прописа о запаљивим течностима и гасовима;
• Усаглашавање прописа о превозу опасних терета;
• Нормативно уређење добровољног ватрогаства;
• Основни проблеми и дилеме у вези са применом постојећих прописа у области заштите од пожара;
Време и место: 02.децембар 2015. године, Хотел „ПАЛАС“ (сaлa Бeoгрaдскa пaнoрaмa), Београд, Топличин венац 23 од 10.00 часова.
Пријава радова: Радове можете пријавити до 01.11.2015. Достављање радова у Wordu и/или Power Point презентације до 20. 11. 2015. године. Предвиђено време излагања је 15 минута.
Котизација: Котизација по учеснику, са урачунатим ПДВ-ом, износи 12.000,00 РСД. Учесници са одобреним радовима плаћају 50% котизације. Котизација укључује ЦД са презентацијама излагача, кафе паузу и коктел на крају саветовања.
Пријава за учешће: У слободној форми; пријаве можете послати на неку од адреса „ТЕХПРО“ д.о.о. На основу пријаве, доставићемо Вам предрачун за уплату котизације.
Контакт: „ТЕХПРО“ д.о.о. Београд, 11250 Железник, Лоле Рибара 120, фаx: 011/2580-785, Особа за контакт: Весна Папак, тел. 2580-911 и 062/808-1706 или е-маил: vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Nov 03, 2015 15:43 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
V CТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Тема: „Визија развоја система ЗОП у Републици Србији и новине у нормативном уређењу, пројектовању, технологији градње, опремању и обуци ватрогасних јединица“
10:00 - 16:00, 02. 12. 2015. године,
Београд, Хотел „ПАЛАС“, Топличин Венац 23


09:30-10:00 Пријава учесника
10:00-10:10 Отварање и информације о начину рада
Милутин Јелић, руководилац центра за едукацију „TEHPRO“
10:10-10:20 Обраћање начелника Сектора за ванредне ситуације
Предраг Марић, помоћник министра УП и начелник сектора ВС
10:20-10:45 Визија развоја система ЗОП и нормативног уређења превентивне заштите
Иван др. Зарев, начелник Управе за превентивну заштиту
10:45-11:05 Визија даљег нормативног уређења ВСЈ и нормативно уређење добровољног ватрогаства
Горан Николић, начелник Управе за ватрогасно спасилачке јединице
11:05-11:30 Објекат отпоран на пожар
Горан Милутиновић, заменик начелника Управе за превентивну заштиту
11:30-12:00 Кафе пауза
12:00-12:20 Унапређена методологија за верификацију квалитета нисконапонских електричних инсталација
Мр Неџад Хаџиефендић ЕТФ, Београд
12:20-12:40 Софтвер за верификацију квалитета нисконапонских електричних инсталација
Александар Таталовић ЕТФ, Београд
12:40-13:00 Посебни интегрисани системи за рану детекцију шумских пожара
Горан др Ђорђевић, СВС – одељење у Пожаревцу
13:00-13:20 Артикли за пасивну заштиту продора инсталација Слободан Колџић Wurt d.o.o.
13:20-13:40 Ригипс ситеми и Saint Gobain стакла за заштиту од пожара Александар Грујић, Директор за Србију и Црну Гору Saint – Gobain Rigips
13:40-14:00 Кафе пауза
14:00-14:20 Мулти-функцијски роботни систем за гашење пожара Дејан Ђурђевић, Национални тренинг центра за Ванредне ситуације
14:20-14:40 Савремена средства и опрема за гашење пожара
Влада Племић, Начелник одељења у управи ВСЈ
14:40-15:00 Обавезно осигурање власника непокретности – тројака заштита: за оштећена трећа лица, за власнике непокретности и за државу Владимир Ђорђевић, Самостални саветник, ПКС
15:00-15:20 Нови изазови за едукације у области ЗОП
Александар Лазаревић, начелник Националног тренинг центра за Ванредне ситуације
15:20-15:30 Закључак
Милутин Јелић/Александар Лазаревић
15:30-16:00 Заједнички ручак
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum