BZNR Forum Index
Author Message

<  Povrede na radu  ~  Naknada za pretrpljen strah na radnom mestu

Jovanium
Posted: Mon Aug 24, 2015 09:04 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Da li poslodavac treba izvršiti naknadu štete za duševni bol, odnosno strah ukoliko je zaposleni izbegao opasnost od koje je mogla nastati teža povreda na radu ili pak smrtni ishod?

Zaposleni nema fizičkih povreda ali je doživeo strah jer je za dlaku izbegao pad velike metalne kapije na mestu gde je radio.
View user's profile Send private message Send e-mail
Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Aug 24, 2015 14:51 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Jovanium,
Konsultovala sam kolegu pravnika, koji je i stručno lice za BZR i ZOP i sudski veštak za oblasti BZR i ZOP i on mi je prosledio sledeći odgovor:

Zakonom o bezbednsti i zdravlju na radu (čl.9) uređeno je da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i radnoj okolini u kojima se sprovode mere bezbednosti i zdravlja na radu, što znači da je odgovoran i za nastale povrede na radu, osim onih koje su nastupile usled okolnosti i događaja koje nije mogao predvideti a koji su van njegovog uticaja.

Zakonom o obligacinim odnosima ("Službeni list SFRJ" br.29/78, 39/85, 57/89 i "Službeni list SRJ" 31/93) uređeno je (čl.155 ZOO) da je šteta umanjenje nečije imovine ili sprečavanje njenog povećanja, kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Prvi uslov za naknadu štete je da je ista i nastala, odnosno da se dokaže postojanje nanošenja straha. Ovaj dokaz treba da dostavi lice koje zhteva naknadu štete, a ista se dokazuje nalazom stručnjaka, veštaka medicinske struke.

Zatim se pokreće pitanje odgovornosti, odnosno dali je šteta nastala usled krivice poslodavca (namerno ili nepažnjom) ili je nastala kao posledica opasne stvari ili opasne delatnosti, kada se odgovara bez obzira na krivicu (čl.158 i čl.174 ZOO )

Sud dosuđuje naknadu štete ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina straha i njegovo trajanje to opravdava (čl.200 ZOO), što znači da se mora dokazati postojanje uzročno-posledične veze između radnje, odnosno propuštanja od strane poslodavca i nastalog straha čija jačina i trajanje moraju biti nesporni, materijalno dokazani.

Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi poslodavac je dužan da zaposlenom naknadi štetu za pretrpljeni strah (čl.154 ZOO).

Na osnovu dosadašnje sudske prakse pravična naknada za pretrpljeni strah dosuđuje se za strah velike jačine oko 400.000 din, za strah srednje jačine oko 300.000 din; za laki strah oko 50.000 din.

Iz pitanja nesporno proizilazi da nije nastupila povreda na radu, čime se isključuje u najvećem delu odgovornost poslodavca po osnovu Zakona o BZR.

Samo u slučaju da je zaposleni pretrpeo strah takvog intenziteta i da su usled toga nastupile posledice po njegovo zrdavstveno stanje moguće je zahtevati naknadu štete po ovom osnovu.

Svakako je za potpun odgovor bitno utvrditi šta je bio uzrok pada metalne kapije, odnosno ko je odgovoran za njen pad.
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Tue Aug 25, 2015 13:23 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Nestabilnost kapije prouzrokovalo je nevreme, odnosno snažna oluja koja je bila prethodne noći. Pošto se ovaj događaj desio u jutarnjim satima, niko nije obraćao pažnju na kapiju kako bi uočio napravilnosti. Sam pad je prourokovao vetar koji duvao tog dana a radnik koji je radio u njenoj blizini čuo je škripanje i na vreme se uklonio.
Hvala vam na odgovoru gospođo Radojević.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum