BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za ZŽS

Zoran Božinović
Posted: Mon Mar 22, 2010 12:41 Reply with quote
Joined: 22 Jul 2009 Posts: 59 Location: Kragujevac
Interesuje me komentar na ovu Uredbu i Uredbu o aktivnostima čije obavljanje utiče na životnu sredinu. Naime, da li se naknade koje se ovde pominju odnose na fazu projektovanja i izgradnje objekata obuhvaćenih Uredbom ili je to godišnja nadoknada.

_________________
Bezbednost pre svega-bezbednost odmah!
View user's profile Send private message Send e-mail
Gordana Vasojević
Posted: Wed Apr 07, 2010 11:12 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2010 Posts: 2
Zoran Božinović wrote:
Interesuje me komentar na ovu Uredbu i Uredbu o aktivnostima čije obavljanje utiče na životnu sredinu. Naime, da li se naknade koje se ovde pominju odnose na fazu projektovanja i izgradnje objekata obuhvaćenih Uredbom ili je to godišnja nadoknada.

Poštovani g-dine Božinoviću
1.Uredbom o aktivnostima čije obavljanje utiče na životnu sredinu određuju se aktivnosti koje obuhvataju sve zahvate (stalne ili privremene) kojima se menjaju ili se mogu promeniti stanja i uslovi u životnoj sredini.
Ovom uredbom praktično se definišu projekti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu i projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.
2.Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade propisuju se iznosi naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine.
Naknada pomenuta uredbom je godišnja naknada.(Članom 2. Propisani su kriterijumi za utvrđivanje naknade a članom 3. i visine naknada).
Srdačan pozdrav
Gordana Vasojević,dipl.fiz.hem.
View user's profile Send private message
Zoran Božinović
Posted: Wed Apr 07, 2010 11:23 Reply with quote
Joined: 22 Jul 2009 Posts: 59 Location: Kragujevac
Hvala najlepše na odgovoru.
Pitanje sam postavio jer mi je nelogično da se izdvaja 0,4% od prihoda nekog preduzeća, logičnije bi bilo da se izdvaja od profita. Sa druge strane postoji mogućnost povraćaja novca, ali tek sledeće godine, stekao sam utisak da se neke naknade duplo naplaćuju, jednu republika a drugu lokalna samouprava.
Još jednom hvala na odgovoru.

_________________
Bezbednost pre svega-bezbednost odmah!
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum