BZNR Forum Index
Author Message

<  Druga pitanja BZR  ~  Primena robotike u proizvodnji - smanjenje povreda na radu

Jovanium
Posted: Wed Nov 25, 2015 11:02 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Možda Srbija nije sinonim industrijske robotike u svetu ali je dobro što i naša zemlja uvodi ovu granu tehnologije u proizvodne pogone. Imamo èak i fabriku za proizvodnju robota u selu Platiæevo u blizini Rume.
Sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, robotika znatno može zamenuti èoveka u teškim uslovima rada i time smanjiti povrede na radu i profesionalnih obolenja.
To upravo potvrðuju i roboti koji su instalirani u (samo) nekoliko fabrika u Srbiji. U jednoj firmi za proizvodnju stakla, pre upotrebe robotike, radnici su u pojedinim fazama proizvodnje radili na veoma visokoj temperaturi (ruèno skidanje zakaljenih caklina sa stakla). Èeste su bile povrede na radu (najèešæe posekotine) a teški uslovi rada doprinose nastanku profesionalnih obolenja. Kada je vlasnik firme uveo robota, broj povreda na radu jednak je nuli a radnici rade u daleko boljim uslovima. Otpuštanja nije bilo.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum