BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR ZA STRUČNA LICA ZA BZR, 15.12.2016.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Oct 05, 2016 12:37 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovane kolege,

Pozivamo Vas na
SEMINAR U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
za stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu koji će se održati
15.12.2016. godine u Beogradu, Lole Ribara 120

Već jedanaest godina se primenjuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Prošle godine su donesene i izmene i dopune Zakona. Stečena su značajna iskustva u obavljanju ovih poslova kod poslodavaca.
Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o, godinama organizuje kurseve pripremne nastave za polaganje stručnog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike. Kroz razne oblike osposobljavanja koje smo organizovali prošlo je preko 2 500 polaznika. Takođe, TEHPRO d.o.o, kao eksterna služba, obavlja poslove BZR za veliki broj poslodavaca sa visokim standardima u ovoj oblasti. Želimo da svoja bogata iskustva podelimo sa Vama.
Pozivamo Vas da nam se pridružite na seminaru za usavršavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu.
Cilj: stručno usavršavanje lica za BZR na temu "Unapređenje prakse bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca sa posebnim osvrtom na novine u normativnoj regulativi".
Osnovna pitanja:
• Ključne novine u Zakonu i drugim propisima u oblasti BZR i Zakonu o inspekcijskom nadzoru;
• Unapređenje prakse procene rizika i upravljanja rizicima na osnovu procena;
• Izrada Programa osposobljavanja;
• Realizacija osposobljavanja i periodične provere osposobljenosti;
• Označavanje radnog prostora;
• Uputstva, instrukcije i obaveštenja kao deo osposobljavanja;
• Stručna osposobljavanja rukovalaca opremom za rad;
• Zapisi i evidencije;
Svaki polaznik dobija uverenje o učešću na seminaru.
Kotizacija za učesnike: 14.400,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentovane materijale u elektronskoj formi, kafe pauzu i koktel posluženje.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu:
Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/2580-785 ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-911, 011/6580-795 i 062/808-1706.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum