BZNR Forum Index
Author Message

<  Obuke  ~  NOVO! U PONUDI KOMPLETNA USLUGA STRUÈNOG OSPOSOBLJAVANJA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Oct 05, 2016 12:44 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
TEHPRO d.o.o. - JAVNO PRIZNATI ORGANIZATOR AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvu za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. odobren je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvoðenje sledeæih programa:

1. Struèno osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Ovaj program sadrži 2 modula.
Modul 1 podrazumeva osposobljavanje za obavljanje poslova BZR u trajanju od 48 n/è teorijske nastave i praktiènih vežbi. Ovaj modul predstavlja javnu verifikaciju pripremnog kursa za polaganje struènog ispita za obavljanje poslova BZR u ministarstvu nadležnom za rad, koji Tehpro provodi veæ 10 godina i obuhvata kompletan sadržaj struènog ispita. Osim što je najbolja priprema za polaganje struènog ispita, Potvrda o savladanom programu koju izdaje TEHPRO d.o.o. je javna isprava koja dokazuje kompetentnost za obavljanje ovih poslova kod poslodavaca.
Modul 2 podrazumeva savladan modul 1 i struènu praksu u trajanju od 6 meseci sa mentorom u TEHPRO d.o.o.

2. Struèno osposobljavanje rukovalaca specifiènom opremom za rad
Ovaj program ima više modula osposobljavanja kao što su: sredstva unutrašnjeg transporta, ureðaji za podizanje i prenos tereta, graðevinska mehanizacija, poljoprivredna mehanizacija, izolacioni aparati, lièna zaštitna oprema za rad na visini i drugi. Trajanje programa zavisi od složenosti pojedine vrste opreme i potreba za praktiènim uvežbavanjem i iznosi od 8 do 40 sati.

Polaznici koji proðu ove programe struènog osposobljavanja dobijaju javno priznatu Potvrdu o savladanom programu i steèenim kompetencijama.

Više informacija o sertifikovanim programima obrazovanja odraslih možete videti na našem sajtu: www.tehpro.rs ili se raspitati o detaljima u Centru za edukaciju TEHPRO d.o.o. putem e-mail adrese: [url]edukacija@tehpro.rs[/url].

Svim pojedincima i pravnim licima koji imaju potrebe za navedenim struènim osposobljavanjima stojimo na raspolaganju.

Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum