BZNR Forum Index
Author Message

<  Druga pitanja BZR  ~  Zaštitni napitak

zzibnr
Posted: Fri Oct 28, 2016 13:01 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Pitanje za lica zadužena za zaštitu i zdravlje na radu i ostala koja se bave ovom tematikom.
Da li radnici u Vašem preduzeæu, firmi i sl. koriste zaštitni napitak u toku rada,ako da- koji i koju kolièinu u toku radnog dana?
Da li postoji neki zvanièni zakonski dokument ili Pravilnik, kojim se reguliše ova tematika?
U našem preduzeæu, radnici koji rade u uslovima povišene temperature koriste negaziranu mineralnu vodu. Radnici koji rade sa hemikalijama i u uslovima gdje postoji razna hemijska isparenja i prašina su do unazad par godina koristili mlijeko,kao zaštitni napitak, koje im je ukinuto. U konsultaciji sa odreðenim zdravstvenim radnicima, dobila sam informaciju da je mlijeko izbaèeno iz upotrebe kao zaštitni napitak, jer se smatra da više i ne prestavlja "zaštitni napitak", veæ baš suprotno pri korišæenju istog. Dali postoji neka alternativa za radnike koji rade u ambijentu gdje se izdvajaju hem.isparenja i prašina? Kakva je obaveza poslodavca prema tim radnicima?
Interesuje me mišljenje kolega.

Hvala unaprijed.
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Mon Oct 31, 2016 12:33 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Nisam baš u potpunosti siguran da postoji neki zvanièan dokument ili pravilnik vezan za korišæenje zaštitnih napitaka kao preventiva za spreèavanje nastanka profesionalnih obolenja.
Ova pitanja se rešavaju na nivou preduzeæa. Preduzeæe može doneti odluku o posebnim zaštitnim merama na radnom mestu koje podrazumevaju upotrebu zaštitnih napitaka. To se može navesti u Aktu o proceni rizika ili pak u posebnom kolektivnom ugovoru.

Umesto mleka se mogu koristiti šumeæe tablete fluimukan ili prospan koje èiste respiratorne organe.
View user's profile Send private message Send e-mail
zzibnr
Posted: Tue Nov 01, 2016 09:43 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Hvala na odgovoru.

E,sada mene zanima, kako ja da objasnim poslodavcu da baš "Umesto mleka se mogu koristiti šumeæe tablete fluimukan ili prospan koje èiste respiratorne organe"? Odakle mi medicinska ili neka druga osnova za to ili dokaz da je primjena toga u te svrhe "bezbjedna i namjenska"?
Malo sam èitala o tim proizvodima,koji naravno kao i sve,imaju odreðene kontraindikacije,a iste bi trebalo da koriste radnici razlièitog zdravstvenog stanja.
Interesuje me mišljenje o tome ili neki savjet ako ko ima.

Hvala
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Tue Nov 01, 2016 13:33 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Da bi ste uverili vašeg poslodavca o štetnosti mleka kao zaštitnog napitka, potreban vam je zvanièni dokument od zdravstvene ustanove ili medicine rada sa kojom saraðujete. Mimo toga, ovaj dokument možete pospešiti struènim nalazom o ispitivanju radne sredine (ispitivanju hemijskih štetnosti) naravno ukoliko oni pokazuju da su vrednosti MaximalnoDozvoljenihKoncentracija iznad onih utvrðeni zakonom. Takoðe, u tu svrhu mogu vam poslužiti izveštaji o lekarskim pregledima zaposlenih ukoliko se primeti pogoršanje zdravlja na tim radnim mestima.

Na vama je da odaberete alternativu za mleko. Ne moraju to biti šumeæe tablete. Postoje razni èajevi koji su efikasni za èišæenje disajnih organa (npr. èaj od koprive) ili bilo šta drugo. Naravno, sve to morate iskalkulisati da bi poslodavac bio zadovoljan cenom, kvalitetom i kolièinom, izborom dobavljaèa, naèinom nabavke a iznad svega pozitivnim efektom koji bi imao na zaposlene.

Konsultujte se sa medicinom rada, zaposlenima koji su izloženi prašini i hemikalijama, njihovim rukovodiocima i sa vašim poslodavcem. Neke ideje i savete možete dobiti od njih.
View user's profile Send private message Send e-mail
zzibnr
Posted: Mon Nov 07, 2016 10:55 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Hvala kolega na prijedlozima. Vidjeæemo šta se može i koliko uraditi,ako uopšte može.

Smile
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum