BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR U OBLASTI ZOP, 21.03.2017.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Feb 09, 2017 12:10 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete
SEMINARU U OBLASTI ZOP
Tema: Osnovni preduslovi za efikasne evakuacije u uslovima požara
Vreme: 21. 03. 2017. godine, od 10.00 do 15.00,
Mesto: Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120


U sistemu zaštiti od požara (ZOP) evakuacija predstavlja osnovnu meru spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Nacionalni propisi koji regulišu ovu oblasti nisu potpuno usaglašeni i jasni. Zbog toga, u praksi, postoji puno problema i dilema oko obaveza subjekata zaštite od požara u vezi projektovanja, planiranja i organizovanja evakuacije.
TEHPRO d.o.o. već preko 25 godina obavlja stručne poslove ZOP za veliki broj klijenata, domaćih i stranih kompanija i drugih pravnih lica u Srbiji. Posedujemo sve potrebne licence i odobrenja u ovoj oblasti. Do sada smo za naše klijente izradili stotine projekata, planova evakuacija, planova pravila i ZOP. Svoja praktična iskustva želimo da podelimo sa vama.
Pozivamo Vas, da nam se pridružite na seminaru na kojem ćete dobiti praktične smernice kako da uskladite svoja dokumenta sa zakonskim zahtevima, važećim standardima i dobrom praksom.
Cilj: unaprediti kompetentnos stručnih lica za ZOP i kvalitet planova i programa ZOP.
Osnovni sadržaj:
• Zakonska regulativa u oblasti zaštite ljudskih i materijalnih resursa i za postupak evakuacije, kao posledice nastanka požara;
• Građevinske karakteristike objekata, po nameni i strukturi, u funkciji evakuacije;
• Uloga i uticaj instalacionih sistema na bezbednost i efikasnost evakuacije;
• Efekti primenjenih mera na ukupno vreme i maksimalan broj ljudi koji se mogu evakuisati tokom požara;
• Efikasnost evakuacije u realnim uslovima požara;
• Nadzorna funkcija i očuvanje stalnosti mera zaštite u funkciji evakuacije – uloga imenovanih stručnih lica za ZOP;
• Analiza i opšti zaključci (pitanja i odgovori).
Ciljne grupe: stručna lica za ZOP i druga lica koja se bave zaštitom od požara.
Svaki polaznik dobija uverenje o učešću na seminaru.
Kotizacija za učesnike: 14.400,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentovane materijale u elektronskoj formi, kafe pauze i koktel posluženje.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu:
Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/ 2580-785. ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-911, 011/6580-795 i 062/808-1706.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum