BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  VI NAPREDNI TRENING BZR, NIŠ, 16. I 17.03.2017.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Feb 15, 2017 11:22 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovane kolege,

Pozivamo Vam da se priključite
VI NAPREDNOM TRENINGU
Za osposobljavanje stručnih lica za BZR i poslodavaca koji sami obavljaju stručne poslove BZR

Vreme: 16. – 17. 03. 2017. godine.
Mesto: Prvi dan: Niš, Hotel Aleksandar, Njegoševa 81a; Drugi dan: obilazak preduzeća sa najboljom praksom BZR, Philip Morris, Niš

Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o, godinama organizuje kurseve pripremne nastave za polaganje stručnog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i posebne oblike naprednog osposobljavanja u oblasti BZR. Kroz razne oblike edukacija koje smo organizovali prošlo je više hiljada polaznika. Ova osposobljavanja sada vršimo kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih na osnovu rešenja Ministarstva prosvete. Takođe, TEHPRO d.o.o, kao eksterna služba, obavlja poslove BZR za veliki broj poslodavaca sa visokim standardima u ovoj oblasti. Želimo da svoja bogata iskustva podelimo sa Vama.
Pozivamo Vas, da nam se pridružite na našem VI naprednom kursu na Temu: Unapređenje prakse bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca sa posebnim osvrtom na novine u normativnoj regulativi.
Cilj: stručno usavršavanje lica za BZR kroz razmenu iskustava i prikaz dobre prakse.
Osnovna pitanja:
- Najbolja praksa organizovanja BZR kod poslodavaca,
- Kako unaprediti praksu procene rizika i izmene i dopune Akta o proceni rizika?
- Upravljanje rizicima na osnovu Akta o proceni rizika,
- Definisanje potreba za osposobljavanjem, programiranje, priprema i izvođenje osposobljavanja za BZR,
- Najbolja praksa uređenja i obeležavanje radnog prostora,
- Najbolja praksa upravljanja posetiocima i izvođačima,
- Problemi kod prijavljivanja i izveštavanja o povredama na radu,
- Promene u vođenju evidencije u oblasti BZR,
- Kako u praksi primeniti nove propisa u oblasti BZR?
- Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru i postupak u slučaju inspekcije u oblasti BZR,
Način rada: kurs traje dva dana. Prvi dan je teorijski, razmena iskustava za okruglim stolom sa moderatorima, ekspertima iz Tehpro. Drugi dan je obilazak privrednog društva sa najboljom praksom BZR, Philip Morris, Niš, sa prikazom organizovanja ovih poslova i uređenja radnog prostora.
Kotizacija za učesnike: 14.400,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje uverenje o učešću na kursu, prezentovane materijale u elektronskoj formi, kafe pauze i zajednički ručak oba dana.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785 i 062/808-1706, ili e-mail: vesna.papak@tehpro.co.rs
Obezbeđen je smeštaj u Hotelu „Aleksandar“, Njegoševa 81a, Niš, po cenama: 3.500,00 din. u jednokrevetnoj i 2.000,00 u dvokrevetnoj sobi. Smeštaj možete rezervisati direktno na e-mail: [url]Info@hotel-aleksandar.com[/url], ili fax: 018/562-056, sa naznakom: seminar Tehpro.


Last edited by Slobodanka.Radojevic on Fri Feb 17, 2017 12:42; edited 1 time in total
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Feb 15, 2017 11:26 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
PLAN RADA
I DAN:
09:30-10:00 Prijavljivanje učesnika
10:00–10:10 Otvaranje, uvod, van. prof. Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR, ruk. Centra za edukaciju TEHPRO
10:10-10:40 Unapređenje prakse procene rizika i upravljanja rizicima na osnovu procena, Milutin Jelić
10:40-11:30 Ključne novine i praktični aspekti primene novih propisa o BZR:
• Pravilnik o pružanju prve pomoći,
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilјe i zaposlene koja doji dete,
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih i
• Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj službi.
Jasmina Tubić, dipl. inž. teh, rukovodilac Službe stručnih poslova BZR u Tehpro i Milutin Jelić
11:30-11:50 Kafe pauza
11:50-12:30 Unapređenje prakse osposobljavanja zaposlenih za BZR:
- izrada Programa osposobljavanja,
- realizacija osposobljavanja i periodične provere osposobljenosti,
- označavanje radnog prostora,
- uputstva, instrukcije i obaveštenja kao deo osposobljavanja,
- stručna osposobljavanja rukovalaca opremom za rad,
- zapisi i evidencije osposobljavanja.
Milutin Jelić
12:30-13:00 Problemi kod prijavljivanja i izveštavanja o povredama na radu i promene u vođenju evidencije u oblasti BZR, Jasmina Tubić
13:00-13:15 Kafe pauza
13:15-13:40 Kako realizovati obaveze investitora i izvođača radova prema propisima u oblasti BZR? Milutin Jelić
13:40-14:00 Druga pokrenuta pitanja i završna diskusija, Učesnici
14:00-15:00 Zajednički ručak


II DAN:
Lokacija: Fabrika duvana Philip Morris, Bulevar 12. februar 74, Niš
08:00-08:30 Okupljanje ispred Hotela i/ili fabrike Philip Morris, Učesnici
08:30-09:00 Prevoz do fabrike Philip Morris, Učesnici/Tehpro
09:00-09:15 Prijem i uvodno obraćanje, Philip Morris
09:15-09:45 Predstavljane preduzeća i prikaz tehnološkog procesa, Philip Morris
09:45-10:15 Politika, ciljevi i posvećenost rukovodstva i zaposlenih HSE pitanjima, Philip Morris
10:15-10:30 Pauza
10:30-12:00 Uređenje radnog prostora i radnih mesta (obilazak radnog prostora), Philip Morris
12:00-13:00 Prikaz dobre prakse:
- ključni indikatori HSE stanja,
- stalna procena rizika: obuhvat, nosioci, zapisi,
- planiranje, realizacija i dokumentovanje osposobljavanja za BZR,
- instrukcije, uputstva, obaveštenja,
- monitoring stanja, analize i istrage događaja, korektivne mere
- Prikaz osnovnih zapisa, evidencije i dokumentacije.
Philip Morris
13:00-13:25 Diskusije, pitanja, odgovori, Učesnici
13:25-13:30 Zaključak, M. Jelić
13:30-14:30 Zajednički ručak u restoranu u Nišu
View user's profile Send private message
Mac123
Posted: Thu Jan 18, 2018 07:39 Reply with quote
Joined: 13 Jan 2018 Posts: 2
Thanks for sharing nice article.
Acharya Institute of Technology Admission
BMS College of Engineering Admission
BMS Institute of Technology Admission
Dayananda Sagar College of Engineering Admission
Mount Carmel Institute of Management Admission
MS Ramaiah Institute of Technology admission
PES Institute of Technology admission
Reva University Admission
RV College of Engineering AdmissionApple Laptop Repair in Bangalore
Dell Laptop Repair in Bangalore
HP Laptop Repair in Bangalore
Toshiba Laptop Repair in Bangalore
Laptop Service Center in MalleshwaramRajarajeswari Medical College admission
Vydehi Institute of Medical Sciences admission
MS Ramaiah Medical College AdmissionBarbed wireCMR Institute of Technology Admission
Christ university direct admission
Acharya institute of technology direct admission
Dayananda sagar college of engineering direct admissionMS ramaiah institute of technology management quotaPES university direct admission
RV college of Engineering direct admission
Jain university direct admission
Bangalore institute of technology management quota

_________________
BMS College of Engineering Admission
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum